Pakalpojumi:

Grāmatvedības pakalpojumi

 • Pirmdokumentu apstrāde.
 • Bankas operāciju iegrāmatošana.
 • Kases operāciju uzskaite.
 • Algu aprēķins.
 • Avansu norēķinu un komandējumu uzskaite.
 • Pamatlīdzekļu uzskaite.
 • Grāmatvedības reģistru kārtošana un uzturēšana.

Pārskati un atskaites

 • Nodokļu un informatīvo deklarāciju sagatavošana un iesniegšana VID EDS sistēmā.
 • Statistikas pārskatu  un LB statistikas pārskatu sagatavošana  un iesniegšana.
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma.
 • Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana.

Citi pakalpojumi

 • Nepieciešamo atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.
 • Uzņēmuma dibināšana
 • Grāmatvedības pirmdokumentu sagatavošana.
 • Klienta interešu pārstāvība VID.
 • Konsultēšana grāmatvedības uzskaites un nodokļu jautājumos.

KONTAKTI

Tālrunis: +371 29668686
E-pasts: [email protected]
Adrese: Jelgava, Meiju ceļš 20 - 42, LV-3007Rekvizīti:

SIA "DBGramatvediba"

Reģistrēts nosaukums -  SIA DB Grāmatvedība

Reģistrācijas numurs, datums -  40203082317, 20.07.2017

Juridiskā adrese - Jelgava, Meiju ceļš 20 - 42, LV-3007